studenter

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/har-far-studenterna-bidra-till-en-battre-arbetsmiljo/

Här får studenterna bidra till en bättre arbetsmiljö

Tillsammans med Textilhögskolan i Borås, Smart Textiles och Science Park Borås vill Volvo låta studenter på högskolan utveckla smarta textila idéer för den moderna lastbilshytten. – Vi tittar ständigt...