Re:skills

https://www.teko.se/kalendarium/reskills-workshop-integrerat-hallbarhetsarbete/

Reskills workshop: Integrerat hållbarhetsarbete

  SÅ LEDER DU FRAMTIDENS TEXTIL – OCH MODEBRANSCH re:skills Textile & Fashion, med yrkeshögskolan Nordiska Textilakademin som utbildningsleverantör, erbjuder individer och företag kompetenshöjning för framtiden där cirkulära affärer...
Datum: 11 maj 2022 Plats: