Producentansvar för textil

https://www.teko.se/kalendarium/almedalen-klader-sorteras-inte-ut-fran-det-ovriga-avfallet-idag-vad-kravs/

Almedalen: Kläder sorteras inte ut från det övriga avfallet idag – Vad krävs?

  Från 1 januari 2025 ska textilavfall sorteras separat enligt EU:s avfallslagstiftning. En svensk utredning föreslog formerna för ett producentansvar i Sverige i slutet av 2020, men sedan har...
Datum: 6 juli 2022 Plats: Donnergatan 1, Kårhuset Rindi, "Handelns Hus". Seminariet/panelsamtalet sänds även i SVT Forum
https://www.teko.se/aktuellt/producentansvar-for-textilavfall-utreds-av-regeringen/

Producentansvar för textilavfall utreds av Regeringen

Regeringen har beslutat om en utredning som ska se hur producenterna kan få ansvar över omhändertagandet av vårt textilavfall. Regeringen har utsett Birgitta Losman vid Högskolan i Borås som...