pandemi

https://www.teko.se/kalendarium/webbinarium-svenska-konsumtionstrender-under-pandemin/

Webbinarium: Svenska konsumtionstrender under pandemin

De tre första kvartalen 2020 minskade de svenska hushållen sin konsumtion med nästan 5 procent vilket kan jämföras med en ökning med 1,3 procent 2019.På webbinariet kommer du få...
Datum: 21 april 2021 Plats: Digitalt via Teams