lönsamma affärsmodeller

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/miljonytt/miljonytt-juni-2016/

Miljönytt, juni 2016

Så här i sommartider kommer Miljönytt nr 2 med lite blandad information. Sedan sist har både TEKO:s Beredningsgrupp och Kemikaliegruppen haft möte och jag vill passa på att tacka...