Konfektion 4.0

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/arbetsgivare-tillsammans-integration-eu/

Arbetsgivare tillsammans för integration i EU

Den 23 maj lanserade EU-kommissionen initiativet “Employers together for integration”. Syftet är att lyfta fram de aktiviteter som arbetsgivare gör för att hjälpa till att integrera flyktingar och migranter på...