kollektivaavtal

https://www.teko.se/aktuellt/pressmeddelande/market-ar-satt-nya-avtal-for-industrin/

Märket är satt – nya avtal för industrin

Pressmeddelande 1 april 2016 Industrins parter har ett nytt avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Den 31 mars har TEKO och de övriga arbetsgivarna inom industrin nått...