Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Märket är satt – nya avtal för industrin

Märket är satt – nya avtal för industrin

Pressmeddelande 1 april 2016

Industrins parter har ett nytt avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Den 31 mars har TEKO och de övriga arbetsgivarna inom industrin nått en överenskommelse på 2,2 procent för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017 med de fackliga motparterna.

– Vi hade ambitionen att komma längre i förhandlingarna. Vi hade behövt möta den fallande globala tillväxten med en betydligt större nedväxling av löneökningstakten för att främja medlemsföretagens konkurrenskraft. Med de, som vi tror, överoptimistiska tongångar om svensk ekonomi som förs fram i den offentliga debatten gick det tyvärr inte att komma längre, säger TEKO:s VD Anders Weihe.

– Den överenskomna nivån, märket, är nu taket för arbetsmarknadens kostnadsökningar. Överstigs den redan höga nivån riskeras industriavtalets framtid. Det skulle hota reallöneutvecklingen, svenska företag, jobb och välfärd.

Industrins arbetsgivarorganisationer är:
TEKO, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TMF samt BÄF.

För mer information, kontakta gärna:
Per Dalekant, jurist/förhandlare TEKO, tfn 08-782 08 74

teko-logo