importregler

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/guide-till-snabbare-och-korrekt-import-av-varor/

Guide till snabbare och korrekt import av varor

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden som innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Med andra ord, de produkter som har sitt ursprung i de länder och områden...