hållbar textilbransch

https://www.teko.se/kalendarium/workshop-for-omstallning-mot-ett-hallbart-textilsystem/

Workshop för omställning mot ett hållbart textilsystem

Välkomna till en workshop i Göteborg kring Vinnovas satsning på systemdemonstratorer för ett hållbart textilssystem. Under 2022 kommer Vinnova finansiera genomförbarhetsstudier som ska förbereda uppbyggnaden av systemdemonstratorer. Vill du...
Datum: 21 juni 2022 Plats: Göteborg
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/textilbranschen-maste-anvanda-resurserna-smartare/

Textilbranschen måste använda resurserna smartare

En ny rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, slår fast att behovet av nya textilfibrer är ohållbart. Behovet tros öka med 150 procent till år 2050 vilket inte är resurssmart då merparten...