Textilbranschen måste använda resurserna smartare

Textilbranschen måste använda resurserna smartare

En ny rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, slår fast att behovet av nya textilfibrer är ohållbart.

Behovet tros öka med 150 procent till år 2050 vilket inte är resurssmart då merparten av fibrerna idag utgörs av syntetfibrer från fossil råvara och vattenkrävande bomull.

– Textilier behöver bli mer resurseffektiva, från designfas till produktion, lagerhållning, försäljning, användning och tillbaka till återbruk och återvinning, säger Cecilia Tall, ordförande för projektets Textilgrupp och generalsekreterare för TEKO.

Förändrad produktion

Dessutom blir det omöjligt att öka produktionen som den ser ut i dag.

– Vi kommer inte att kunna producera så mycket fibrer som vi behöver.
Det finns inte material för det och det skulle innebära att vi skulle behöva odla fibrer på arealer som behövs till matproduktion, säger Cecilia Tall till Sveriges Radio.

Nu vill Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att svensk textil- och klädindustri ska förändras. Ett sätt är att använda cellulosabaserade restprodukter från andra industrier istället.

– Där kan man ju tänka sig till exempel mjölk, bröd eller potatis.
Vi gör ju redan idag skor av annansskal så att det kommer att finnas oändliga möjligheter. Tänk från bordet till din egen kofta, säger Cecilia Tall till Sveriges Radio.

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO och ordförande i Textilgruppen hos IVA

Flera åtgärder för en mer hållbar textilbransch

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerar mellan slutet av 2019 och våren 2020 flera långtgående handlingsplaner för ökad resurseffektivitet på fem resurskrävande områden: mobilitet, textil, plast, lokaler och livsmedel. Den senaste rapporten har fokus på hur textilsektorn ska bli mer cirkulär och resurssmart.

I rapporten listas ett antal åtgärder för att göra textilbranschen mer hållbar.

Läs mer

Rapporten från IVA ”Förslag till en resurssmartare textilsektor”

Media