GDPR

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/kurser-i-dataskyddsforordningen-gdpr/

Kurser i Dataskyddsförordningen/GDPR

Riksdagen har beslutat om ny dataskyddslag som kompletterar dataskyddsförordningen. Dataskyddslagen trädde i kraft den 2 maj 2018. Teknikföretagen anordnar en kortare allmän genomgång av EU:s Dataskyddsförordning och den svenska...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/sa-hanterar-du-det-nya-dataskyddet/

Så hanterar du det nya dataskyddet

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Som arbetsgivare gäller det då att kunna visa att du har koll på dataskyddets sex v:n: vad, var, varför, vilken,...
https://www.teko.se/aktuellt/att-tanka-pa-vid-tillampning-av-dataskyddsforordningen/

Att tänka på vid tillämpning av Dataskyddsförordningen

TEKO anordnar en kortare allmän genomgång av EU:s Dataskyddsförordning och den svenska kompletteringslagen där medlemsföretag är välkomna att delta. Vad måste du som arbetsgivare särskilt tänka på vid tillämpning...