e-handel och kemikalier

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/kemikalieriskerna-i-e-handeln-ska-hindras/

Kemikalieriskerna i e-handeln ska hindras

Att handla på internet, särskilt från företag i länder utanför EU och EES, kan innebära en risk för både hälsa och miljö om konsumenter inte är väldigt medvetna och...