Kemikalieriskerna i e-handeln ska hindras

Kemikalieriskerna i e-handeln ska hindras

Att handla på internet, särskilt från företag i länder utanför EU och EES, kan innebära en risk för både hälsa och miljö om konsumenter inte är väldigt medvetna och informerade och försäljare kunniga och ärliga, enligt Kemikalieinspektionen. Risken är (enligt Kemikalieinspektionen) högre vid köp från företag som inte har fysiska butiker inom EU och från marknadsplatser som är baserade utanför EU, eftersom konsumenter kan köpa produkter som inte uppfyller kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen.

Kemikalieinspektionen har sedan en tid tillbaka följt utvecklingen av e-handeln med syftet att bättre förstå kemikalierisker som uppstår i vid e-handel. Nu har en rapport släppts som beskriver riskerna och ett antal åtgärder för att komma åt problemet med att varor och produkter med otillåtet kemikalieinnehåll säljs till svenska konsumenter via e-handeln.

– Många konsumenter förstår nog inte skillnaden att handla direkt från till exempel Kina eller att handla varor producerade i Kina av svenska företag. Alla företag som importerar produkter till den europeiska marknaden har som skyldighet att se till så att de uppfyller våra krav på bland annat säkerhet, standarder och kemikalieinnehåll. Men köper man direkt görs ju ingen sådan kontroll. Dessutom gäller normalt inte de konsumenträttsliga regler som vi har inom Sverige, säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO.

Tillsyn visar att flertalet leverantörer utanför EU och EES inte uppfyller kemikalieregler

I rapporten skriver Kemikalieinspektionen: ”Produkter som är importerade från länder utanför EU och EES behöver inte nödvändigtvis innehålla kemikalier som inte är tillåtna inom EU. Resultaten från Kemikalieinspektionens tillsyn av produkter som sätts på den svenska marknaden via e-handel visar dock att andelen produkter som inte uppfyller de europeiska kemikaliereglerna är mycket högre vid handel med leverantörer utanför EU och EES”.

Cecilia Tall igen:

– I framtiden när vi ska ta hand om produkterna i det kommande producentansvaret blir det ännu viktigare att ha koll på innehållet, dessa varor kommer i många fall att bli ett stort problem att återvinna, säger hon.

Läs rapporten på Kemikalieinspektionens hemsida