avtalsförhandlingar

https://www.teko.se/aktuellt/pressmeddelande/industrins-parter-har-vaxlat-avtalskrav/

Industrins parter har växlat avtalskrav

Idag har TEKO växlat avtalskrav med de fackliga motparterna – Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. TEKO:s budskap är, enligt VD Anders Weihe, att vi måste teckna avtal där...