Kemikalieskatt på kläder och skor

20 sept 2021

När finansminister Magdalena Andersson den 20 september lämnade över budgetpropositionen för 2022 så fanns inte förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor med.

Regeringen presenterade den 1 april 2020 ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor. Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor var en del av Januariavtalet mellan S, MP, C och L och skulle ha börjat gälla från 1 januari 2022. Men förslaget är nu alltså borta.

– Det är väldigt positivt för hela textil- och modebranschen. Vi har varit mycket kritiska till förslaget som skulle ha inneburit att även företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete hade bestraffats med skatt, och dessutom var det ett hopplöst försök att lösa internationella utmaningar med ett nationellt styrmedel. Förslaget har ju kritiserats starkt av många organisationer och även myndigheter i remissvar, säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO.

TEKO har tillsammans med många andra aktörer arbetat aktivt för att förslaget skulle dras tillbaka eller omarbetas. Mycket på grund av de stora brister som förslaget hade.

– Det var ett dåligt förslag redan från början som enbart hade skapat kostsam administration och kostnader relaterade till testning för många textil- och modeföretag som redan är ledande i arbetet med att ta bort farliga kemikalier ur textil. Nu kan dessa resurser istället användas för att utveckla ett ännu bättre hållbarhetsarbete, något vi är duktiga på i Sverige, säger Cecilia Tall och fortsätter:

– Nu gäller det att vi gör allt vi kan för att svensk textil- och modeindustri ska bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden och efter pandemin, med fortsatt starkt fokus på hållbarhet och kvalitet.

För mer information

Cecilia Tall Generalsekreterare TEKO, 073-825 79 00, [email protected]