Remissvar och information om skatten

Alla intressenter bereds möjlighet att svara och skriva en remiss på förslaget om kemikalieskatt. Sista svarsdag är 1/10 2020. Det är viktigt att så många företag som möjligt beskriver sin verklighet och hur verksamheten kommer påverkas av skatten. Vi uppmanar alla företag att skicka in ett remissvar och har därför gjort en mall att utgå från. Företagen fyller i sin specifika information; tex beskriva företaget och verksamheten, antal anställda och vilka marknader ni verkar...