Stor vinst för branschen och miljön att kemikalieskatten på kläder och skor är borta