Vad är dröm-scenariot för hur ni hanterar examensarbeten i framtiden?