Almedalen – Hur tänker konsumenter i olika delar av världen på hållbarhet?