Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som startades 2011 och finansieras av den miljöstrategiska stiftelsen Mistra. Programvärd för Mistra Future Fashion är SP; Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Syftet är att möjliggöra ett systemskifte i den svenska modeindustrin som leder till en hållbar utveckling av industri och samhälle.

Programmet ämnar skapa en dynamisk miljö med väl utvecklade relationer mellan forskare och relevanta intressenter (modeföretag, lagstiftare och intressentföreningar såsom konsumentföreningar och branschorganisationer) som arbetar i, eller med, den svenska/nordiska modeindustrin för att tillgodose att den svenska och nordiska regionen har en ledande roll i hållbarhetsforskning och i praktiken, och därmed bidrar till att hållbar utveckling blir till en konkurrensfördel i hela industrin.

Cirkulär ekonomi står i fokus och programmet inriktar sig på fyra områden, hur man designar för cirkulär ekonomi, hur man gör leverantörskedjan mer cirkulär och hållbar, hur användarna kan bidra till hållbar utveckling samt hur textil fiberåtervinning ska kunna öka.

Under 2015 inleddes fas 2 i projektet. För Fas 2 (juni 2015-maj 2019) har forskningsprogrammet uttryckt följande vision:

”Att sluta kretsloppet inom modeproduktion och konsumtionen systemförändring av den svenska modeindustrin som leder till en hållbar utveckling.”

Är du intresserad av att veta mer om Mistra Future Fashion kontakta Sigrid Barnekow, Deputy Program director, Mistra Future Fashion via e-post eller telefon 070- 395 54 68.

Läs mer om Mistra Future Fashion här!

SVT gjorde ett inslag om framtidens textilier här