Mistra Future Fashion – Open Call för nya forskningsidéer. Ansök idag!

Mistra Future Fashion – Open Call för nya forskningsidéer. Ansök idag!

Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som startades 2011 och finansieras av den miljöstrategiska stiftelsen Mistra. Programvärd för Mistra Future Fashion är SP; Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Syftet är att möjliggöra ett systemskifte i den svenska modeindustrin som leder till en hållbar utveckling av industri och samhälle.

Nu söker Mistra Future Fashion idéer som skapar förändring inom modeindustrin. Som belöning finns 60.000 Euro.

Läs mer här

Cirkulär ekonomi står i fokus och programmet inriktar sig på fyra områden, hur man designar för cirkulär ekonomi, hur man gör leverantörskedjan mer cirkulär och hållbar, hur användarna kan bidra till hållbar utveckling samt hur textil fiberåtervinning ska kunna öka.

Under 2015 inleddes fas 2 i projektet. För Fas 2 (juni 2015-maj 2019) har forskningsprogrammet uttryckt följande vision:

”Att sluta kretsloppet inom modeproduktion och konsumtionen systemförändring av den svenska modeindustrin som leder till en hållbar utveckling.”

Här kan du läsa mer om Mistra Future Fashion och Fas 2.