Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Senaste nytt om konflikten i Göteborgs Hamn

Senaste nytt om konflikten i Göteborgs Hamn

Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) har valt att åter igen tacka nej till medlarnas förslag som skulle innebära ett slut på konflikten i Göteborgs Hamn, trots att förslaget tillmötesgår föreningens krav. Detta är det senaste i den långdragna konflikten som påverkar svenska företag på ett mycket negativt sätt och som äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien. 

Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, kommenterar på Transportföretagens webb:

– Hamn4ans svar i dag (den 13 mars) lämnar oss nu utan tvivel om att de inte vill ha ett kollektivavtal. De vill ha samma rättigheter som fackföreningar med kollektivavtal har, men samtidigt kunna ta till konfliktvapnet för att tvinga APM Terminals, som redan följer branschens kollektivavtal, att följa deras krav. Det är inte seriöst.

Bakgrunden till situationen
Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Transportarbetarförbundet är medlem i LO. I början av sjuttiotalet bröt sig ett antal arbetare ut från Transport och startade Sveriges Hamnarbetareförbund. Förbundet är inte medlem i LO och har inte kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Därför omfattas inte Hamnarbetarförbundet av fredsplikten utan kan fritt vidta stridsåtgärder mot Göteborgs hamn som numera drivs av APM Terminals.

APM Terminals har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett kollektivavtal med samma innehåll som kollektivavtalet med Transportarbetarförbundet, men det är inte Hamnarbetareförbundet intresserat av eftersom de då skulle mista sin rätt att vidta stridsåtgärder.

Stora konsekvenser för näringslivet och Göteborgs Hamn
Hamnkonflikten får stor påverkan på det svenska näringslivet. De företag som normalt skeppar sina varor till och från Göteborg via container drabbas hårt eftersom konflikten bidrar till förseningar och även begränsningar i driften. Det påverkar inte bara företaget, hamnen och dess kunder, det har också stor påverkan på Sveriges näringsliv eftersom industrin och handeln är beroende av hamnen för export och import. APMT hanterar cirka 50 % av all containertrafik i Sverige.

Ett tydligt exempel på hur konflikten påverkar är transportföretaget SCT Transport som har beslutat att lägga ned sin järnvägsterminal i Jönköping som en direkt följd av den utdragna hamnkonflikten. Företaget är en av landets största förmedlare av containertransporter, med kunder som Elgiganten och Jysk. Nu kommer transporter istället att gå på lastbilar, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

Svenskt Näringsliv vill att regeringen skyndsamt ser över lagstiftningen
Svenskt Näringsliv har upprepande gånger krävt att regeringen ska se över lagstiftningen i medbestämmandelagen så att det inte ska vara möjligt att ta till stridsåtgärder på det sätt som Hamnarbetarförbundet gjort.

Liberalernas partiledare Jan Björklund har också riktat kritik mot regeringens sätt att hantera konflikten, bland annat i en debattartikel i Göteborgsposten. Partiet står redan idag bakom införandet av en proportionalitetsprincip.

Regeringen har nu gett Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av fackliga stridsåtgärder riktade mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation. Läs mer på Svenskt Näringslivs webb här.

Läs mer om hela konflikten hos Arbetsmarknadsnytt

Frågor och svar om konflikten hos Transportföretagen