Så ska Sjuhäradsregionen stärka konkurrenskraften i textil- och modeindustrin