Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Workshop: competitive manufacturing/sourcing of textiles and apparel from high cost regions

Workshop: competitive manufacturing/sourcing of textiles and apparel from high cost regions

Hemflyttning av produktion sker i många industrier, några av anledningarna är att de långa avstånden till de nuvarande produktionsländerna påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt, minskar transparens, påverkar arbetsmarknaden negativt, och har oacceptabel miljöpåverkan.

Viljan finns från både företag och samhälle att ha en levande lokal textilindustri, med det saknas kunskap om hur arbetskraftsintensiva industrier där avancerat handarbete krävs, så som textilindustrin åter ska kunna byggas upp. Textilindustrin lider också brist på kunskaper om hur digitala verktyg och nya affärsmodeller kan integreras för att skapa framtida möjligheter. Ett holistiskt perspektiv behövs för att förstå hur dessa områden tillsammans kan möjliggöra återuppbyggnad av textilindustrin i Sjuhäradsbygden.

Under den här workshopen diskuteras förutsättningarna för konkurrenskraftig lokal textiltillverkning i Sjuhäradsregionen. Resultaten kommer att hjälpa företag att hitta de optimala lösningarna vad gäller plats och strategier för framtida affärsmöjligheter.

Workshopen vänder sig till de som är verksamma i branschen och främst tillverkning av textilier eller kläder.

Tid: 7 september kl 9-12

Plats: Textile Fashion Center, Borås

Anmälan: anmäl dig via länken här

Datum

07 September 2017

Plats
Textile Fashion Center
Läs mer
Kontaktperson

Rudrajeet Pal

E-mail: rudrajeet.pal@hb.se