Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Uttalande från arbetsgivarna inom industrin med anledning av #Metoo och #teknisktfel

Uttalande från arbetsgivarna inom industrin med anledning av #Metoo och #teknisktfel

Vi, arbetsgivarorganisationer inom svensk industri, har tagit del av berättelserna som kommit fram under #teknisktfel. Vi och i synnerhet våra medlemmar har under lång tid arbetat mot alla former av diskriminering och trakasserier. Alla former av diskriminering och trakasserier är helt oacceptabla.

Det är en fråga om mänskliga rättigheter men dessutom är det livsviktigt för svensk industris konkurrenskraft att våra medlemsföretag kan rekrytera så många tjejer och killar som möjligt. Industrin måste kunna dra till sig den kompetens som gör att vi framgångsrikt kan konkurrera med de allra bästa företagen i alla världens länder. Av det skälet måste de svenska industriföretagen vara attraktiva arbetsgivare för de personer som har den högsta kompetensen.

Det säger sig självt att rekryteringsbasen för företagen måste omfatta så många kvinnor och män som möjligt och att den inte kan begränsas av etnicitet, sexuell läggning eller andra diskrimineringsgrunder. En attraktiv arbetsplats måste vara fri från trakasserier eller nedlåtande kommentarer mot medarbetare. Alla anställda måste känna att de har möjligheter och kan utvecklas på grund av sin prestation och kompetens och inte hindras av ovidkommande faktorer.Dessa frågor har perspektivet mänskliga rättigheter och är samtidigt helt avgörande för företagens konkurrenskraft.

Vi kommer att ständigt fortsätta arbetet tillsammans med våra medlemmar för att öka medlemsföretagens attraktionskraft som arbetsgivare och företagens konkurrenskraft. Som en del, bland många andra, av det arbetet kommer vi att föra samtal med de fackliga motparterna om vad som kan förbättras kring arbetet med att motverka och förhindra sexuella trakasserier.