Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Textila innovationer som räddar liv

Textila innovationer som räddar liv

Bilden: Kangoofix från Germa - en av företagets innovativa produkterFoto: Germa

Germa i Kristianstad utvecklar textila produkter för livsviktiga funktioner i samhället, bland annat för ambulans, sjukvård, tandvård, militär och djursjukvård. 

– Det handlar många gånger om komplicerad teknisk sömnad som ställer stora krav på oss och vår duktiga personal, säger Björn Holmqvist, vd.  

En av företagets mest högteknologiska produkter är G-dräkter för stridspiloter som flyger JAS 39 Gripen. Tillverkningen av dräkten genomgår många olika kontroller innan produkten kan levereras till uppdragsgivaren som är Försvarets Materielverk tillsammans med SAAB.

– Den dräkten ska ju hjälpa piloten att tåla stora G-krafter så det måste bara fungera, något alternativ finns inte. Det handlar om extrema påfrestningar, berättar Björn Holmqvist.

Redan 1951 inleddes samarbetet med det svenska flygvapnet. Björn Holmqvist berättar:

– Försvaret efterfrågade hjälp för piloterna när de utsattes för allt högre G-krafter. Från början var det korsettliknande produkter som användes och sedan har det utvecklats till dagens anti-G-utrustning som är högteknologiska produkter, säger han.

Började med damkorsetter

Germa grundades i Sundbyberg 1925 av entreprenören och sömmerskan Gerda Malmborg. Inriktningen på företaget var från början att tillverka damkorsetter. När modet sedan skiftade och efterfrågan minskade så började Germa att utveckla medicinska korsetter. Det gjorde att den tekniska delen av företaget utvecklades alltmer. Då flyttades också verksamheten till Kristianstad där tillgången på sömmerskor fanns.

– På den tiden var Kristianstad ett Borås i miniatyr kan man säga med Yllefabriken och så vidare. Hos Germa jobbade mellan 60 och 100 sömmerskor och sydde ihop medicinska korsetter, berättar Björn Holmqvist.

Tillverkningen av de medicinska korsetterna pågick in på 1990-talet då verksamheten flyttades till England som ett led i att företaget ägdes av Camp International och skulle rationaliseras. Germa i Sverige fortsatte dock att utveckla vakuum-teknik för sjukvård för bland annat transport av patienter in till sjukhus från olycksplatsen. Den delen av verksamheten är i dag en viktig del av företaget.

Produkterna från Germa säljs över hela världen via ett väl utbyggt kontaktnät av distributörer.

– Vår huvuddistributör är Ferno som har verksamhet i 196 länder och själva säljer vi till 60 länder, berättar Björn Holmqvist.

All tillverkning och utveckling av produkterna sker på huvudkontoret i Kristianstad där en specialiserad arbetsgrupp ansvarar för utveckling och tillverkning.

– Vi har duktiga personer som kan HF svetsteknik, tillskärning och sömnad. Av hela arbetsstyrkan på 25 personer så är det 9 personer som kan de flesta delar i produktionen och är experter på avancerad teknisk sömnad, viktigt att kunna vara flexibla berättar Björn Holmqvist.

G-dräkter för stridspiloter är en av Germas mest högteknologiska produkter

Nollfelsprincip i produktionen

Skillnaden mellan vanlig sömnad för konfektion och teknisk industrisömnad är stor, som vi ser det framhåller Björn Holmqvist.

– Tittar du till exempel på en pilotjacka så innehåller den en mängd olika komplicerade sömmar och tekniskt avancerade lösningar som måste hanteras i produktionen. Det kan finnas upp till fem olika material som ska fogas samman. Plus att det är ett antal kvalitetsstyrningar i arbetet som måste beaktas. Vi har ju nollfelsprincip i produktionen så det är väldigt noggrant styrt hur produkten ska sättas ihop, berättar Björn Holmqvist. Sedan har vi alla komponenter som tillhör produkten och som ska passa.

Materialen i produkterna som används är bland annat Nomextextilier och mesh. Germa tillverkar även overaller till ambulanshelikopterpiloter, bland annat för den engelska marknaden.

– För dessa dräkter eller overaller är ju materialet flamskyddat och innehåller även andra säkerhetsaspekter. Det är lite extra kul i England. När du är färdigutbildad pilot för ambulanssjukvården så får du ett diplom och en Germa-overall, berättar Björn Holmqvist.

Höga krav på spårbarhet och kvalitet

Germa ägs idag av Addvise Group som är en internationell och börsnoterad koncern inom life science med medicinteknik och laboratorier.

– Vi på Germa utvecklar medicintekniska produkter och här finns förstås många standarder för ambulanssjukvården inom Europa. Det är främst det medicinska direktivet i Europa 93/42/EEG som styr hur produkter ska säkerställas, utvecklas och vilka standarder som ska gälla. Bland annat finns det höga krav på riskanalyser och spårbarhet, säger Björn Holmqvist.

Germa är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO EN 13485:2016. Det är främst den sistnämnda som är extra krävande enligt Björn Holmqvist:

– Den certifieringen är en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinteknik-klassning och ställer mycket omfattande krav på kvalitetsstyrning, tekniska filer på samtliga produkter, riskanalyser och annat som ingår. Det är ett komplext arbete, men förstås viktigt, säger han.

Vakuummadrasser är en av Germas specialiteter

Egenutvecklade produkter med innovativa lösningar

En väsentlig del inom Germa handlar om innovation och produktutveckling. Enligt Björn Holmqvist ska företaget erbjuda produkter i absolut världsklass. Mycket tid spenderas på produktutveckling och ett mål är att företaget ska lansera minst tre nya produkter på marknaden varje år.

– Det innebär att vi kanske måste ha 300 goda idéer innan vi når tre produkter som vi lanserar. Vi får en hel del input från våra användare som vi tar till oss och vidareutvecklar. Det är en fantastisk upplevelse inom ambulans och räddning. De är generellt oerhört generösa och delar gärna med sig av erfarenheter och förmedlar förslag på förbättringar, berättar Björn Holmqvist.

En av Germas mer framgångsrika egenutvecklade produkter heter Easyfix och är ett säkerhetsbältessystem för immobilisering av traumapatient med misstänkt spinal skada. Ett annat system som nått internationella framgångar är Kangoofix.

– Kangoofix handlar om transport av små barn i ambulans tillsammans med mamman. Det har vi utvecklat tillsammans med en entreprenör och i dag har vi patent på det systemet. Kangoofix finns i ca 80 procent av alla ambulanser i hela Norden i dag. Sedan har vi ytterligare 500 enheter i Kanada som använder det. Vi försöker även komma in på den amerikanska marknaden där vi har FDA-certifiering på alla våra produkter inom medicinteknik. Det underlättar mycket och är ett måste idag vid export till USA av medicinteknisk produkt klass 1, berättar Björn Holmqvist.

Stark tillväxt

Utvecklingen för Germa har sett positiv ut och målet är en årlig tillväxt på 10 procent över tid, ett mål som ser ut att hålla. Omsättningen för 2018 är beräknad till 26,8 miljoner kronor, jämfört med 2017 då omsättningen låg på 23,7 miljoner kronor.

– Förutom 2017 som var en tillfällig svacka så ser det riktigt bra ut och vi kommer att nå tillväxtmålet för 2018 som det ser ut, säger Björn. Vår personal är fantastisk lojal, bland annat ställde vi om från dagskift till tvåskift på fyra dagar från planering till genomförande. Det säger en hel del om lagkänslan hos oss.

Det interna arbetet hos Germa är prioriterat och företaget arbetar med ett verktyg som kallas för fyrarummaren, ett internt kommunikationsverktyg som används i det dagliga arbetet med syftet att öka delaktigheten i och förståelsen för företagets verksamhet.

– Det handlar om hur vi fungerar i grupp och ha en förståelse för varandras olikheter. Öppenhet och Tillit är nyckelord i verksamheten. Vi har också utbildat personalen i vad det innebär att driva ett företag. Det är viktigt att bredda synen på verksamheten och varför det är viktigt att tjäna pengar så vi kan investera framåt, säger Björn Holmqvist.

Hållbarhet en naturlig del av Germa

Germa ser också hållbarhet som en naturlig del i verksamheten och något som finns med i alla led i företaget. Allt från tillverkning och val av detaljer till energieffektivisering.

– Vi mäter mängden restmaterial, energiförbrukning och andra saker. Att involvera personalen i hållbarhetsarbetet ser vi som en nyckel för att lyckas. Vad gäller materialet i våra produkter så har vi ett arbetssätt där vi vill hjälpa våra kunder med information om uttjänta produkter. Här har vi tillsammans med experter analyserat och belyst vilka möjligheter som finns, berättar Björn Holmqvist.

Nyrekryteringar och nya kundsegment

Germa ser positivt på framtiden och tittar på nyrekryteringar, främst för att säkra upp inför kommande pensionsavgångar och planerad tillväxt.

– På sömnadssidan har vi anställt två personer nyligen med gedigen sömnadskompetens vilket vi är mycket nöjda med. Vi har också anställt en kunnig person på svetssidan som känns mycket bra. Sedan ska det bli spännande att se hur vårt nya kundsegment för positionering av patienter i dentalstolar för längre behandlingar kommer att utvecklas. Här har vi byggt en webbshop som en hel del tyskar, fransmän och spanjorer har upptäckt vilket är kul. Vi tror också att vi kommer att kunna växa inom veterinärsidan för positionering av djuren vid operation m m. Det är en av de marknaderna som växer mest i västvärlden, avslutar Björn Holmqvist.

Germa är medlem i TEKO


Text: Henrik Eriksson, kommunikatör TEKO