Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

TEKO om e-handeln med Kina

TEKO om e-handeln med Kina

Tullverket och statligt ägda Postnord agerar nu för att skapa mer rättvisa spelregler gällande e-handel från Kina. Tanken med det nya systemet är att varje paket som förs in i Sverige kommer kosta 125 kronor plus moms. Det är avgifter som svenska företag redan betalar när de levererar varor till konsumenter. Tidigare har Postnord haft som praxis att bara ta ut avgiften på 125 kronor om paketet överstigit ett visst värde.

– TEKO har i decennier förespråkat frihandel och är av uppfattningen att detta är till godo för svenska företag. Dock måste det ske på lika villkor vilket inte är fallet med direktimporten av varor från Kina idag, säger Cecilia Tall, Generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och modeföretag. Inte bara att de är befriade från moms som praxis är idag. Som företag har du även ett ansvar för att varor som importeras till Sverige uppfyller vår lagstiftning kring till exempel kemikalier och våra säkerhetskrav. Vid direktimport som görs av privatpersoner finns ingen kontroll av detta, tillägger Cecilia Tall.

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO

Enligt lag ska moms betalas in från första kronan av varans värde när det gäller postförsändelsen, och det ligger på Tullverket att säkerställa att så sker. Nu uppger Tullverket att det finns brister i myndighetens kontrollskyldighet, något som gjort att Postnord inte uppmärksammats på skillnaden i synsättet på den praxis som gäller.

Tullverket nu att genomföra ett antal åtgärder för att komma tillrätta med bristerna i systemet. Bland annat kommer personalen hos Postnord att utbildas samt postterminalerna vid Toftanäs och Arlanda får förstärkt närvaro. En ny deklarationstjänst med betalningsfunktion ska också tas fram. Dessutom ska Tullerket lansera en bred informationsinsats till konsumenter om vilka regler som gäller och hur de ska göra rätt.

Läs mer på Tullverkets webb