TEKO kommenterar rapporten från Delegationen för cirkulär ekonomi

TEKO kommenterar rapporten från Delegationen för cirkulär ekonomi

TEKO kommenterar rapporten från Delegationen för cirkulär ekonomi

I går den 14 april överlämnade Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi, Delegationens rapport till miljö-och klimatminister Per Bolund. I rapporten presenteras Delegationens förslag på styrmedel som kan skynda på arbetet mot en cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att identifiera hinder och styrmedel som arbetar mot cirkulär ekonomi. Dessutom ska man undersöka, behov av utbildning och information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva styrmedel till regeringen.

Ulrika Simonsson, Hållbarhetsansvarig på TEKO, säger så här om rapporten:

– Vi uppskattar att delegationen föreslår att mer pengar skall avsättas för forskning kring återvinningstekniker för textil. Behovet är oerhört stort och med det kommande producentansvaret kommer textilen att samlas in och då är det avgörande att det finns hållbara tekniker för fiberåtervinning.

Ulrika Simonsson fortsätter:

– Vi ser också att ett cirkulärt lyft är av största vikt för att tillse att rätt kompetens finns på plats i industrin, att möjliggöra en snabb omställning och vara en del av det livslånga lärandet för medarbetare i företagen. Kopplingen till kunskaper och metodiker för cirkulär design och att tänka rätt från början är av oerhörd betydelse.

– Dessutom ser vi med glädje att det ifrågasätts om en kommande kemikalieskatt, framförallt på begagnade textilier, är en bra åtgärd för att gynna den cirkulära ekonomin. Givetvis vill vi ha säkra produkter och regler kring kemikalieinnehåll, men detta bör regleras med förbud på EU-nivå inom REACH inte genom svensk kemikalieskatt, avslutar Ulrika Simonsson.

Ulrika Simonsson, Hållbarhetsansvarig TEKO

Läs hela rapporten här