TEKO kommenterar rapporten från Delegationen för cirkulär ekonomi