TEKO har träffat avtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall och Ledarna

TEKO har träffat avtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall och Ledarna

Den 16 mars presenterade regeringen ett förslag till krispaket där ett nytt system för korttidsarbete ska införas. Nu har TEKO och de fackliga motparterna träffat avtal om korttidsarbete i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete.

– Vi är överens om ett centralt kollektivavtal för korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF Metall, säger Tomas Undin, tf förhandlingschef Teknikföretagen som har lett förhandlingarna för TEKO. Lokala parter kan med stöd av detta avtal träffa lokalt kollektivavtal om korttidsarbete enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och med hjälp av avtalet kan vi undvika uppsägningar. På så vis kan vi rädda jobb och dämpa de ekonomiska effekterna av Coronaviruset.

Enligt det träffade avtalet ska arbetsbefrielse under korttidsarbete gälla med 20, 40 eller 60 procent av arbetstagarens arbetstid.

– Löner och andra ersättningar som står i direkt relation till utfört arbete ska i de tre stegen sänkas på sätt som framgår av lagen om stöd vid korttidsarbete, berättar Tomas Undin.

Ta del av de träffade avtalen i sin helhet på länkarna nedan
OBS! Du behöver vara inloggad som medlem i TEKO för att ta del av avtalen. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd (IF Metall)

Tilläggsavtal korttidsarbete (IF Metall)

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd (Unionen)

Tilläggsavtal korttidsarbete (Unionen)

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd (Sveriges Ingenjörer)

Tilläggsavtal korttidsarbete (Sveriges Ingenjörer)

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd (Ledarna)

TEKO-mall för lokal överenskommelse om korttidsarbete

Mer information
Har du ytterligare funderingar kring avtalen – kontakta din regionala rådgivare eller vår arbetsgivarjour på 08-782 08 80 (gäller medlemsföretag som är arbetsgivarmedlemmar hos TEKO).