TEKO har lämnat delägarskapet i Swedish Fashion Council: ”Vi samarbetar gärna även i fortsättningen”