TEKO är nu medlem i Euratex – ger bättre förutsättningar att påverka framtiden för svenska textil- och modeföretag