TEKO är nu medlem i Euratex – ger bättre förutsättningar att påverka framtiden för svenska textil- och modeföretag

TEKO är nu medlem i Euratex – ger bättre förutsättningar att påverka framtiden för svenska textil- och modeföretag

EURATEX är det europeiska förbundet som representerar den europeiska textil- och klädindustrins intressen på EU-institutionernas nivå. Som röst för den europeiska industrin syftar EURATEX till att skapa en gynnsam miljö inom Europeiska unionen för tillverkning av textil- och klädprodukter. Nu har TEKO antagits som medlem i Euratex vilket blir en viktig del i vårt arbete framöver.

– Det kommer många lagstiftningar framöver som berör oss och våra medlemsföretag så det är viktigt att vi kan vara med och påverka så tidigt som möjligt på europeisk nivå. Till exempel The Green Deal som är EU:s färdplan för hållbar ekonomi där flera delar påverkar textil- och modeindustrin, säger Anne Ludvigson, styrelseordförande i TEKO.

EU är världens näst största exportör av textilier och kläder med 24 % respektive 29 % av världens försäljning 2019. EURATEX olika medlemsförbund representerar cirka 160 000 företag i EU med en omsättning på 162 miljarder euro och sysselsätter 1,5 miljoner arbetstagare. Textil- och modeprodukterna tillverkade i EU sätter ofta fokus på miljö, konsumenters säkerhet och arbetsrättigheter. EURATEX har ett ambitiöst program för att förbättra hållbar tillväxt i den europeiska textil- och klädindustrin.

Anne Ludvigson, styrelseordförande TEKO

Skapa de rätta drivkrafterna för företagen

– Sverige anpassar ju sig till EU:s lagstiftning och då måste vi vara med i det europeiska samarbetet och göra Sveriges röst hörd på viktiga områden, bland annat det kommande Producentansvaret för kläder och textil, Produktpass och andra delar. Målsättningen är ju att få en så bra lagstiftning som möjligt med rätt drivkrafter för företagen. Och det är viktigt att lagstiftningen blir så lika som möjligt då vi är en stor exporterande nation i Sverige, säger Anne Ludvigson.

EURATEX förser EU-institutionerna med information för att utforma den politik som främjar Europas ekonomiska tillväxt och uppmuntrar till skapande av arbetstillfällen. Extra fokus ligger på industri, forsknings- och innovationsstöd, fri och rättvis handel och hållbara textilier.

Läs mer om Euratex