Stica-rapport sätter ny klimatstandard för textilbranschen

Stica-rapport sätter ny klimatstandard för textilbranschen

Stica, The Swedish Textile Initiative for Climate Action är en samarbets- och medlemsorganisation med målet att hjälpa svenska och nordiska textil- och modeföretag att minska klimatavtrycket i linje med Parisavtalets 1,5-gradersambition. Nu har Stica släppt den första lägesrapporten ”Progress Report 2021” där 41 svenska textil- och modebolag ingår och redovisar det gemensamma arbetet.

Rapporten visar bland annat att bolagen tillsammans har minskat utsläppen med 10 000 ton växthusgaser sedan mätningen startade. Det är den första rapporten i sitt slag även om flera bolag har arbetat med utsläppsminskningar tidigare. Med den här rapporten blir bolagens klimatpåverkan transparent och jämförbar, vilket är ett viktigt steg i företagens klimatomställning. I rapporten redovisar företagen sina egna utsläpp.

– Det vi gör tillsammans nu är att sätta en helt ny klimatstandard för hela textilbranschen, globalt och i Sverige. Det är inte ett enkelt arbete då värdekedjorna är både globala och komplexa, men de företag som är med visar på ett gemensamt klimatledarskap som hittills inte funnits i branschen. Vi vet att klimatfrågan inte bara är affärskritisk, utan helt avgörande för att vara en del av det hållbara samhället. I slutändan handlar det om vilket samhälle vi lämnar över till kommande generationer, säger Michael Schragger, grundare till STICA.

Läs Progress Report 2021 här

Läs mer om Sticas arbete