Skötselsymbolerna på plaggen – så viktiga är de för konsumenterna

Skötselsymbolerna på plaggen – så viktiga är de för konsumenterna

Organisationen GINETEX – the International Association for Textile Care Labelling, har tagit fram de licensierade skötselsymbolerna och systemet för hur de ska användas. Nu har GINETEX genomfört en undersökning i Sverige om hur attityderna till etiketter och skötsel av plagg ser ut samt vad som är viktigt för konsumenterna. Det visar sig att drygt 80 % följer skötselinstruktionerna på plaggen. Samtidigt klipper 74 % av kvinnorna bort etiketten från plaggen.

Vad gäller köpvanor har 92 % av de svarande (1000 personer) i undersökningen köpt ett klädesplagg under de senaste sex månaderna. 27 % är återkommande köpare (några gånger i månaden eller mer) och 65 % är tillfälliga köpare (en gång varannan till var sjätte månad).

Kvinnor handlar mest

Noterbart bland de som handlar plagg är att kvinnor (31 %) handlar kläder oftare än totalen (27 %). Kvinnor i åldersspannet 18-34 år ligger på 35 % och kvinnor i hushåll med barn under 3 år står för störst andel med 44 %.

Storlek, komposition och skötselinstruktion fortsatt viktigt
Med 95 % av Net important (78 % av mycket) är storlek den viktigaste informationen på plaggets etikett. Det är en stabil siffra jämfört med den senaste undersökningen. Kompositionen av plagget kommer på andra plats med 80 %. Även skötselinstruktionen är viktig för 65% av konsumenterna.

Även om poängen sjunker i år är: ”Det faktum att det passar mig” fortfarande ett av huvudkriterierna när konsumenterna köper kläder (65 % mot 70 % år 2019).

  • Ursprungsland är fortfarande den minst viktiga informationen i ett plagg, men ökar i betydelse (33 % mot 27 % år 2019).
  • Även information om hållbarhet är viktig för konsumenterna (50 %)
  • 62 % av de tillfrågade klippte bort etiketterna. Denna poäng är högre bland kvinnor (74 %) och bland 18-34 år (71%). De främsta orsakerna är att etiketterna repar och irriterar huden för 71 % av respondenterna och eftersom de ofta är för långa och irriterande (45 %).

Välkända symboler
Strykningssymbolen är fortfarande den mest erkända symbolen med en poäng på 97 %.

Antalet personer som följer instruktionerna på tvättsymbolerna ökar, 81 % mot 78 % (2019) vilket ligger i linje med 2016 års resultat.

De som följer instruktionerna mest finns i åldersspannet 35-65 år (85%)

Huvudskälen för att följa instruktionerna kvarstår sedan tidigare:
• För att hålla kläderna i gott skick och kunna bära dem längre: 36 % förstavalet
• För att undvika problem som ofta är förknippade med tvätt (krympning, grånande etc.): 32% förstavalet

De främsta anledningarna till att inte följa instruktionerna:
• Bristen på tid (27%)
• Det är komplicerat, jag förstår inte etiketterna (24% + 9 %)

Läs hela undersökningen här


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts i Sverige via en ad hoc online-metodik. Ett nationellt representativt urval av 1000 individer i åldrarna 18 till 65 år har intervjuats. Den lokala representativiteten har säkerställts genom kvotmetoden för kön, ålder och geografiskt område.

Om GINETEX
Organisationen GINETEX – the International Association for Textile Care Labelling, har tagit fram skötselsymbolerna och systemet för hur de ska användas. Redan på 1960-talet tog GINETEX fram de fem klassiska symbolerna och har sedan dess utvecklat fler symboler som alla ingår i skötselsystemet. För att få använda de licensierade tvättsymbolerna krävs en licens från Ginetex.

Läs mer om märkning av textil och GINETEX på TEKO:s hemsida