Så räknar du ut semesterlön vid korttidsarbete

Så räknar du ut semesterlön vid korttidsarbete

Snart stundar semestertider och med det beräkning av semesterlön. Hur påverkas detta av pågående korttidsarbete? Vår jurist Stefan Borg förklarar.

Semesterlagen gäller för alla anställda och reglerar bland annat rätten till semesterledighet och semesterlön under ledigheten. När det gäller beräkningen av semesterlön kompletterar och ersätter Tekoavtalet stora delar av semesterlagen för både arbetare och tjänstemän.

– Det som företag brukar tycka är knepigt handlar främst om förläggning av semester och hur semesterlön och ersättning ska räknas ut, berättar TEKO:s jurist Stefan Borg.

Stefan Borg, jurist hos TEKO

Semesterdagar kan antingen vara betalda eller obetalda. En anställd som inte har tjänat in fullt antal betalda semesterdagar har likväl rätt till semesterledighet, men det blir då fråga om obetald sådan. När dessa dagar tas ut görs avdrag från månadslönen med 4,6 procent. Detta gäller inte timavlönade – de får ingen lön alls vid ledighet. Semesterersättning betalas enbart ut när semesterledighet inte har kunnat förläggas, till exempel när anställningen upphör.

Arbetsgivaren och nyanställda kan dock komma överens om förskottssemester.

– Det innebär att den anställde får vara ledig utan löneavdrag, men också utan semesterlön. Den anställde förbinder sig också att betala tillbaka motsvarande belopp om han eller hon slutar sin anställning inom fem år. Det är viktigt att komma ihåg att överenskommelse om förskottssemester ska vara skriftlig, säger Stefan Borg.

En arbetstagare har rätt till minst 25 betalda semesterdagar om denne varit anställd och arbetat hos arbetsgivaren under hela intjänandeåret, det vill säga 1 april – 31 mars närmast före semesteråret.

Frånvaro på grund av sjukdom ger rätt till betald semester och är semesterlönegrundande högst 180 sjukdagar (kalenderdagar) per intjänande kalenderår eller om frånvaron beror på arbetsskada.

Så här räknar du ut betalda semesterdagar vid frånvaro som inte är semesterlönegrundande

Om en anställd varit frånvarande hela dagar av skäl som inte är semesterlönegrundande så kan det påverka antalet betalda semesterdagar. Beräkningen sker genom att sådana frånvarodagar dras bort från antalet dagar under intjänandeåret. Skillnaden delas med antalet dagar under intjänandeåret och resultatet multipliceras sedan med den semesterrätt som den anställde har – normalt 25 dagar.

Exempel:

En anställd hade varit frånvarande 40 dagar som inte var semesterlönegrundande under intjänandeåret.

365 – 40 x 25 = 22,26 vilket blir 23 betalda semesterdagar (decimal avrundas uppåt)
365

Många av TEKO:s medlemsföretag använder nu korttidsarbete, hur påverkar det semestern?

– Semesterlagen tar inte hänsyn till korttidsarbete, vilket betyder att varken semester eller intjänandet av den påverkas av korttidspermettering, säger Stefan Borg.

Så räknar du ut semesterlön vid korttidsarbete

Semesterlön och semestertillägg under pågående period av korttidsarbete beräknas alltså på den månadslön som hade betalats ut om korttidsarbete inte förekommit.

Exempel: 

A har 30 000 kr i månadslön. Under korttidsarbetet är A:s lön reducerad med 6%,
30 000 x 0,94 = 28 200 kr. Den betalda semesterdagen ska dock beräknas på den ordinarie lönen, 30 000 kr, varför följande beräkning görs:

Avdrag 28 200 x 4,6% = 1 297,2 kr per betald semesterdag

Tillägg 30 000 x 5,4% = 1 620 kr per betald semesterdag

Utläggning av fyra veckors betald semester ser då ut så här:

Avdrag 28 200 x 4,6% = 1 297,2 kr x 20 dgr = 25 944 kr

Tillägg 30 000 x 5,4% = 1 620 kr x 20 dgr = 32 400 kr

Har du frågor som rör semesterlön och är arbetsgivarmedlem hos TEKO? Kontakta TEKO:s arbetsgivarjour på telefon 08-782 08 80 eller besök Arbetsgivarguiden på teko.se


Text: Karin Fjell Hager