Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Re:newcell gör den cirkulära modeindustrin möjlig

Re:newcell gör den cirkulära modeindustrin möjlig

Bilden: Re:newcells återvunna textilmassa CirculoseFoto: Re:newcell

Re:newcell i Kristinehamn använder förbrukade jeans och t-shirts för att skapa nya bomullsfibrer i en världsunik process utvecklad av forskare från KTH. I september mottog företaget prestigefyllda Norrsken Impact Award och med ett antal starka investerare i ryggen, bland annat H&M och KappAhl, smider nu Re:newcell planer på expansion.

– Vi har inget klart ännu, men det är klart att vi vill växa och det finns planer på en ny större fabrik, säger Harald Cavalli Björkman, kommunikationschef på Re:newcell.

I dagsläget har Re:newcell möjlighet att ta emot upp till 8000 ton textilier per år i anläggningen i Kristinehamn. Det textila avfallet omvandlas till 7000 ton cellulosamassa som levereras vidare i form av massa-ark. Kunderna löser upp arken till en viskosmassa som sedan används för att skapa nya fibrer och nya plagg.

– T-shirts och jeans är textilier som oftast har högt bomullsinnehåll, är lätt att sortera och avfärga. Därför använder vi det i vår process. Vi kräver idag att råvaran innehåller minst 98 procent bomull, säger Harald Cavalli Björkman. I dag är vår verksamhet optimerad för bomull, men fungerar även för viskosprodukter så framöver kommer vi att vi lägga till en produktionslinje för viskos.

Re:newcell grundades 2012 och den unika processen i företaget har sitt ursprung i forskning vid KTH med Gunnar Henriksson, professor i träkemi, Mikael Lindström, professor i massateknologi samt Dr. Christofer Lindgren. Den patenterade processen bygger på massaindustrins metoder för att utvinna cellulosa ur träd.

Re:newcells fabrik i Kristinehamn

Första kommersiella lanseringen på gång

Före sommaren levererades den första råvaran från Re:newcell till en kommersiell kund – en fibertillverkare i Kina – som i sin tur kommer att utveckla plagg åt ett välkänt modevarumärke. Den globala lanseringen är beräknad till första kvartalet 2020. Men lanseringen är än så länge hemlig.

– Det är hemligt, men förstås kommer det information om lanseringen när det är dags, säger Harald Cavalli Björkman. Det blir ju någonting alldeles extra att få se plaggen lanseras globalt.

Han visar runt i fabriken hos Re:newcell och de olika processmaskinerna. Allt startar med råmaterialet från jeans och t-shirts som kommer in i den ena änden av fabriken. Därefter rivs materialet i småbitar. Knappar, gylfar och andra detaljer tas bort. Det textila materialet går därefter igenom ett antal steg i processen, bland annat avfärgning och miljövänlig blekning med mera. Till slut utvecklas den färdiga produkten – kallad ”Circulose” – en massa i flytande form som därefter binds upp med samma steg som vid konventionell massatillverkning.

– Det är inte effektivt att transportera vatten till fibertillverkare ute i världen och därför binder vi materialet precis som vid vanlig massatillverkning och levererar sedan balar av Circulose-ark, säger Harald Cavalli Björkman.

En intressant del av processen är uppdelningen av elastan och polyesterfibrer som rensas ut från råmaterialet längs vägen. Hur det sker är hemligt och en del av Re:newcells patenterade teknik. Harald Cavalli Björkman berättar varför:

–Många frågar om den delen av processen, men det är inget vi kan berätta öppet om av naturliga skäl.  Det är en del av vår intellektuella egendom och en företagshemlighet, säger han.

Re:newcell t-shirt. Foto: Stina Björquist and Julia Aronsson

Snabb utveckling

Totalt sysselsätter Re:newcell 10 anställda i dagsläget plus ett antal konsulter. Verksamheten har vuxit snabbt med tanke på att en helt ny industri har utvecklats.

– Vi är den enda leverantören av den här återvunna massan idag och många intressenter har kontaktat oss. För att kunna bygga ut verksamheten är det viktigt att få tillgång till textilier som fungerar i processen, kompetenta personer och kapital. Det krävs stora investeringar för att utveckla en helt ny industri, säger Harald Cavalli Björkman. Men vi tänker hela tiden på hur vi kan växa och expandera vår verksamhet.

I dag återvinns endast cirka fem procent av alla textilier på den svenska marknaden varje år. Med Re:newcells teknik finns möjlighet att öka andelen framöver tillsammans med andra aktörer.

–  Det behövs ett samarbete med alla aktörer i den textila värdekedjan. Sorteringen av textilier är ett viktigt steg liksom att tillverkare börjar göra plagg och textilier med renare material så återvinningen blir möjlig i större utsträckning. Vi undviker material med lågt bomullsinnehåll eftersom konverteringen då inte blir särskilt effektiv, berättar Harald Cavalli Björkman.

Re:newcells gula klänning, det första plagget i världen som tillverkats av kemiskt återvunna kläder

Stor uppmärksamhet världen över

I lokalerna i Kristinehamn har Re:newcell tillgång till ett eget testlaboratorium där material testas kontinuerligt innan det används i produktionen. Re:newcell har inte bara ett antal fina utmärkelser i bagaget. Företaget har även uppmärksammats i medier över hela världen, bland annat av nyhetskanalerna BBC och Al Jazeera.

– Det skapar uppmärksamhet vilket är naturligt. Vi har bevisat att det är möjligt att skapa ett cirkulärt system inom textil- och modeindustrin. Det gör att vi kan undvika många negativa miljökonsekvenser som textilindustrin skapar, till exempel minskad vatten- och kemikalieanvändning, minskad landanvändning och minskade utsläpp. Vi använder helt enkelt det som redan har tillverkats, säger Harald Cavalli Björkman.

Harald Cavalli Björkman med Re:newcells ark av Circulose

Enorm marknad

Att det finns mycket gamla textilier ute i världen är ingen hemlighet. Re:newcell har gjort en beräkning att tillgången på textilier med 100 % ren bomull uppgår till 7 miljoner ton globalt. Varje år konsumeras 25 miljoner ton bomullstextilier världen över och den totala produktionen uppgår till 100 miljoner ton, enligt Harald Cavalli Björkman.

– Markanvändningen är en intressant del i hela systemet. Ju mindre mark som behövs för att odla material till kläder desto mer mark tillgängliggörs för att odla mat. Så det är ju oerhört stora och viktiga frågor. Cirkulär ekonomi är avgörande för hur samhället ska kunna fungera framöver, säger Harald Cavalli Björkman.

Re:newcell ser ingen begränsning till enbart den svenska textilmarknaden. I dag kommer också företagets textila råvara främst från utlandet, eftersom det är där de stora sorteringsanläggningarna finns och som har möjlighet att dela upp textilavfallet på rätt sätt.

– Vi måste veta att materialet vi får in fungerar för processen. Tittar vi framåt så tänker vi oss att bygga flera fabriker runt om i världen. Textil- och modebranschen är ju global så givetvis tittar vi på hur vår teknik ska kunna användas överallt, säger Harald Cavalli Björkman.

Re:newcells plagg på catwalk

Harald Cavalli Björkman ser hur utvecklingen i världen gör att Re:newcell ligger helt rätt i tiden.

– Våra ägare var modiga och skalade upp verksamheten till en industriell produktion här i Kristinehamn. Det var helt avgörande. Det måste finnas ägare som tror på verksamheten och är villiga att ta den risken. I dag kan vi se att det var helt rätt väg att gå och vi bygger väldigt mycket ny kunskap här eftersom det aldrig tidigare har gjorts. Och tittar vi ut i världen så pratar alla om klimatet och hur vi ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Det kommer bara öka och då kommer vi på Re:newcell att vara med och bidra till den omställningen, avslutar Harald Cavalli Björkman.

Re:newcell är medlem i TEKO


Text: Henrik Eriksson, kommunikatör TEKO