Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Nya frihandelsframgångar för EU

Nya frihandelsframgångar för EU

EU fortsätter vara drivande för en öppen, hållbar och regelbaserad global handel efter två stora frihandelsframgångar under den gånga helgen, rapporterar Teknikföretagen.

Under fredagen träffades en politisk överenskommelse med Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay och sedan signerades ett avtal med Vietnam under söndagen.

Avtalet med Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay skapar ett frihandelsområde som omfattar cirka 780 miljoner människor och är EU:s hittills största frihandelsavtal sett till minskande tullar, enligt Teknikföretagen. De så kallade Mercosur-länderna förbinder sig bland annat att successivt eliminera tullsatser på industriprodukter som bilar, bildelar och maskiner som i dagsläget kan vara så höga som 35 procent för bilar och upp till 20 procent för maskiner. Avtalet ger även europeiska aktörer tillträde till den tidigare stänga sydamerikanska marknaden för offentlig upphandling och parterna åtar sig att verka för en ökad användning av internationella standarder för att minska tekniska handelshinder i den gränsöverskridande handeln.

En summering av innehållet i avtalet finns att hitta här. Parterna kommer nu arbeta med de slutliga texterna till avtalet som sedan översätts och juridiskt granskas, varefter avtalet ska ratificeras.

Avtalet med Vietnam innebär att nästan alla tullar på varor elimineras, tekniska handelshinder förebyggs och europeiska företag får tillgång till offentlig upphandling i Vietnam. Avtalet är uppdelat i två delar: ett handelsavtal och ett investeringsskyddsavtal. När det Europeiska Parlamentet har godkänt handelsavtalet kan det officiellt ingås av Rådet och träda i kraft, medan avtalet om investeringsskydd måste ratificeras av medlemsstaterna.

Vietnam är EU:s andra största handelspartner i Asean-regionen (Association of Southeast Asian Nations) efter Singapore. Tillsammans med det tidigare signerade avtalet med Singapore kan Vietnam-avtalet nu potentiellt bana väg för ett framtida regionalt avtal mellan EU och Asean, skriver Teknikföretagen.