Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Gröna odlingsduken ligger nu på åkern – Innovationsprojektet Etablera Närodlad Textil i Sverige

Gröna odlingsduken ligger nu på åkern – Innovationsprojektet Etablera Närodlad Textil i Sverige

På naturbruksskolan Sötåsen strax utanför Töreboda ligger sedan i början på maj ett antal olika odlingsduksprototyper ute på åkern. Tanken med detta försök är att se hur odlingsdukarna fungerar i verklig miljö, långt ifrån den kontrollerade miljön som ett laboratorium eller processhall utgör. Det ibland missförstådda begreppet Testbädd känns plötsligt som en verkligt bra beskrivning av vad som nu finns på åkern.

Prototyperna består av olika cellulosateknologier (papper och nonwoven exempelvis) som grundstruktur, som sedan förstärkts och funktionaliserats med hjälp av grön kemi för att få bättre egenskaper. Försöket kommer att pågå under ganska lång tid, då det inte bara är själva odlingseffekterna som är intressanta. Minst lika intressant är hur dukarna bryts ned efter att den otroligt goda ekologiska vitkålen skördats. Det blir mycket vitkål i år!

Odlingsduken är ett forskningsprojekt inom ENTIS, Etablera Närodlad Textil i Sverige, ett av BioInnovations tre innovationsprogram. Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Tanken är att undersöka om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil.

TEKO står bakom BioInnovation och dess vision att Sverige har ställt om till en biobaserad ekonomi 2050. En biobaserad ekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser.

Läs mer om projektet Etablera Närodlad Textil här