Gröna odlingsduken ligger nu på åkern – Innovationsprojektet Etablera Närodlad Textil i Sverige