Från 1 november gäller Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg