Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor – mall för remissvar