Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor – mall för remissvar

Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor – mall för remissvar

TEKO har de senaste månaderna lyft fram de stora nackdelarna med det förslag till kemikalieskatt på kläder och skor som Regeringen har lagt fram som förslag. Nu är förslaget ute på remiss och vi på TEKO ser gärna att så många medlemsföretag som möjligt fyller i svar och skickar in senast 30 september.

– Vi har tagit fram en mall där alla medlemsföretag enkelt kan fylla i information och skicka in. Ju fler som skickar in svar desto större tryck sätter det på lagstiftarna, säger Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO.

Mall för remissvar hittar du här (medlemsinloggning i TEKO krävs)

Om kemikalieskatten

Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor är en del av Januariavtalet mellan S, MP, C och L. Förslaget innebär att skatten även bestraffar företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och dessutom försöker man med ett nationellt styrmedel lösa internationella utmaningar.

– Utredningen gör själva bedömningen att 83,69 % av alla kläder inte innehåller de kemikalier som regleras. Och att 98 % inte innehåller de biocider som nämns. Trots detta skall företagen ta omfattande kostnader för att bevisa detta. Uppskattningsvis 25 000– 30 000 kronor per produkt. Detta gör att många kommer att betala skatten även om de inte har något av ämnena i produkten för att det blir för kostsamt att bevisa det, säger Cecilia Tall.

– Nu gäller det att vi gör allt vi kan för att svensk textil- och modeindustri kan bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden och efter krisen, med fortsatt starkt fokus på hållbarhet. Då ska vi inte påföra dem en massa onödiga kostnader som inte har några miljöfördelar. Jag hoppas att regeringen inser det, avslutar Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO.

För mer information, kontakta Cecilia Tall eller Weronika Rehnby hos TEKO.