Förlängning av centrala avtal om korttidsarbete på tjänstemannaområdet