Förlängning av centrala avtal om korttidsarbete på tjänstemannaområdet

Förlängning av centrala avtal om korttidsarbete på tjänstemannaområdet

TEKO har sedan tidigare träffat centrala avtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om korttidsarbete. Dessa avtal var tidsbegränsade till och med den 30 juni 2021. Parterna är nu överens om att förlänga giltighetstiden för de centrala avtalen om korttidsarbete till och med den 30 september 2021.

För TEKO:s medlemsföretag innebär detta att det nu är möjligt att träffa lokala överenskommelser om korttidsarbete med lokala tjänstemannaorganisationer för Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer (det vill säga klubb eller, om sådan inte finns på företaget, regional organisation) för tiden fram till och med den 30 september 2021. Medlemsföretag kan med stöd av sådana lokala överenskommelser tillämpa korttidsarbete fram till och med den 30 september 2021.

Sedan tidigare finns tillsvidare gällande centrala avtal om korttidsarbete med IF Metall. Det finns alltså möjlighet att träffa lokal överenskommelse om och tillämpa korttidsarbete även på arbetarsidan.

Ladda ner avtal om korttidsarbete med statligt stöd och exempel på lokal överenskommelse om korttidsarbete i Arbetsgivarguiden. (OBS! Medlemsinloggning krävs för att se sidan och dokumenten)