Förlängning av avtal om korttidsarbete – TEKO och IF Metall