Coronaviruset påverkar transporter till och från Asien – så bör du som textil- och modeföretag agera

Coronaviruset påverkar transporter till och från Asien – så bör du som textil- och modeföretag agera

Publicerat 2020-02-11

Tekologistik som är TEKO:s rådgivare och experter inom logistik har fått information om att Coronaviruset ställer till omfattande problem i leveranskedjan till och från Asien, framför allt vad gäller båttransporter. Även den danska branschorganisationen DMT rapporterar om problemen.

– Vi har i princip daglig kontakt med våra stora transportörer och de rapporterar att många kinesiska hamnar börjar bli fulla med containers som inte hämtas ut. Det beror på att de kinesiska myndigheterna har gett rådet till människor att inte komma till jobbet på grund av smittorisken, säger Jimmy Klintenberg från Tekologistik och Greenway Logistics.

Rådet från de kinesiska myndigheterna gällde främst fram till den 9 februari, till följd av en förlängning av det kinesiska nyåret på grund av smittan. Men även framöver kommer säkerligen effekter att synas eftersom den allvarliga situationen inte är över, säger Jimmy Klintenberg.

Prioritera leveranserna

Problemen med transporterna är allvarlig då exportlast från norra Europa blir stående på terminalerna och lastas inte ombord för vidare leverans.

– Det dröjer ett antal veckor innan vi ser effekten av viruset, kanske 6–8 veckor, men som företag skulle jag absolut råda till vaksamhet i leveranserna. Som exportör hade jag redan nu börjat förbereda mig för vilka flöden till framför allt Asien som ska prioriteras och inte köra med lastning i hamn utan att få en bokningsbekräftelse. Det tar inte bort riskerna helt, men minskar ändå risken att åka på en rejäl planhyra, så kallad D&D-faktura i hamnen, säger Jimmy Klintenberg. Och som importör är det klokt att titta på alternativa sourcingmöjligheter.

Enligt information från Danskt Mode & Textil, som är den danska motsvarigheten till TEKO, så kan även de danska företagen få problem med leveranserna till följd av utvecklingen samt stängda fabriker även efter det förlängda kinesiska nyåret.

Vad gäller då rent juridiskt vid en sådan här händelse?

Mats Bergström är verksamhetsansvarig för affärsjuridik vid Teknikföretagen och kommenterar situationen enligt följande:

– Som jag ser det kan problem med in- och utförsel med avseende på Kina aktualisera möjligheten att åberopa force majeure. Det handlar främst om ansvarsbefrielse vid leveransförsening. De flesta leveransavtal – såväl individuella som standardavtal – innehåller force majeure-klausuler.

Han fortsätter:

– Men det är viktigt att komma ihåg att ansvarsbefrielse grundar sig på en konkret bedömning hur just den här leveransen påverkas av konsekvenserna av epidemin. Störningar kan ju t.ex. vara olika i olika delar av landet. En annan synpunkt är vid vilken tidpunkt parternas avtal träffats och hur deras möjlighet varit att förutse påverkan på leveransen. Att t.ex. träffa ett avtal idag och tro att du som företag utan vidare kan åberopa force majeure vid leveransproblem är ingen bra idé. I princip är det uteslutet att åberopa force majeure för händelser som varit möjliga att förutse.

– Den generella rekommendationen till parter med leveranser till och från Kina bör därför vara att reglera leveranstörningar p.g.a. epidemin konkret i avtal som sluts idag och framöver. Och självklart, blir man försenad och drabbas av förseningskrav från en köpare kan man alltid prova att i en förhandling åberopa force majeure, förklarar Mats Bergström.

Allmänna tips för att hantera riskerna i leveranserna på bästa sätt

– Var beredd att informera kunderna om störningar i leveranserna

– Ta höjd för problem som importör, titta på alternativa sourcingmöjligheter

– Prioritera leveranserna till Asien, se till att få en bokningsbekräftelse om ditt företag har lastning i hamn.

– Håll dig uppdaterad om utvecklingen för just dina leveranser

Kontaktinformation för medlemmar i TEKO

TEKO-medlemmar erbjuds gratis rådgivning och support inom logistikområdet. Kontakta TEKOLOGISTIK på 033-430 80 00 eller e-post: [email protected]