TEKO:s Miljögrupp – en plattform för fokuserat miljö- och hållbarhetsarbete i textil- och modebranschen

TEKO:s Miljögrupp – en plattform för fokuserat miljö- och hållbarhetsarbete i textil- och modebranschen

TEKO:s miljögrupp är en uppskattad mötesplats som samlas tre gånger per år. Inom gruppen utbyts information och kunskap mellan TEKO:s medlemsföretag. Bland deltagarna märks allt från produktionsansvariga och produktutvecklare till hållbarhetsansvariga.

– Miljögruppen är en bra träffpunkt för likasinnade som har blivit mer och mer populär. Det är nödvändigt för många företag att lära sig mer om miljöarbete och då är gruppen utmärkt. Vi på Ekelunds har jobbat väldigt länge med miljöfrågor. Till exempel är vår tillverkning GOTS-certifierad i vår egen fabrik på plats i Horred där vi tillverkar våra produkter. Men Miljögruppen är viktig även för oss, det gör att vi håller oss uppdaterade, säger Fredrik Svenberg, produktionschef på Ekelunds – Linneväveriet i Horred.

Fredrik Svenberg, produktionschef Ekelunds – Linneväveriet i Horred.

Miljögruppen leds av TEKO:s textil- och miljöexpert Weronika Rehnby tillsammans med Anna Olsson, projektledare hos TEKO. Weronika har mångårig erfarenhet från textil produktion och hållbarhetsarbete bland annat som produktionschef på Almedahls i Alingsås, ansvarig för Bra Miljöval Textil hos Naturskyddsföreningen samt som lärare på Textilhögskolan i Borås. Efter ett antal år som ansvarig för Miljögruppen vet hon vad företagen har nytta av och vilken kunskap som efterfrågas.

Hjälper företagen i vardagen

– För oss på TEKO är det viktigt att vårt arbete verkligen hjälper medlemsföretagen. Inom Miljögruppen innebär det bland annat omvärldsbevakning kring lagar och regler, vad som är på gång inom hållbarhetsområdet och även många andra saker som är till nytta för medlemmarna, inte minst olika forskningsprojekt och initiativ. Vi lyssnar på vad företagen har behov av och omvandlar det till aktiva handlingar. Som enskilt företag är det i dag nästan omöjligt att ha överblick på allt som händer och sker inom miljöområdet, säger Weronika Rehnby.

Ett exempel på vad som har diskuterats under de senaste mötena är den kommande kemikalieskatten på kläder och skor samt producentansvar för textil som sannolikt införs 2022.

– Det är ju viktigt att företag har koll på vad som ligger bakom lagförslag och andra saker och får veta det så fort som möjligt. Det gör att de är bättre rustade att planera verksamheten. Genom att vi på TEKO finns med i Svenskt Näringsliv och många samverkansgrupper samt referensgrupper till myndigheter så ger det bra underlag för oss att ha koll på vad som sker. Hållbarhets- och miljöfrågorna har alltid varit viktiga för våra medlemsföretag, men de senaste åren har det verkligen tagit fart, säger Weronika Rehnby.

Alltfler medlemsföretag upptäcker fördelarna med miljögruppen

TEKO:s medlemsföretag har ända sedan 1970-talet arbetat aktivt med att effektivisera verksamheterna på flera områden, bland annat genom vatten- och energibesparingsprojekt samt substitution av skadliga kemikalier. Under det senaste Miljögruppsmötet i Borås den 3 mars, så deltog inte mindre än 49 personer från ett antal olika företag.

Ett av företagen som deltar i Miljögruppen är ACG Accent från Borås där Anna-Lena Kroon är projektledare inom kemikalier och CSR-frågor.

– Vi på ACG Accent jobbar med produktmärkning, bland annat för många företag inom sport och outdoorbranschen samt mode och arbetskläder. De företagen har ju alltid haft ett naturligt intresse för miljöfrågor då det ligger nära deras produktområde. Det har medfört att vi har fått vara med i många utvecklingsprojekt tillsammans med dem. Bland annat har vårt arbete med substitution gått snabbt framåt, där vi till exempel tittar på hur vi kan använda mer återvunna och förnybara material i våra produkter istället för polyester, berättar hon.

Anna-Lena Kroon berättar om hållbarhetsarbetet och hur komplext det många gånger kan vara. Allt är inte svart eller vitt.

– För oss är Miljögruppen givande på många sätt. Vi har jobbat länge med miljöfrågor och det finns ett stort intresse i vår företagsledning för frågorna vilket är viktigt. Med det är inte alltid självklara val när det handlar om hållbarhet. Om du till exempel har en produkt som består av konstfiber och som ska märkas, då kan det många gånger vara dumt att välja något annat material i plagget eftersom det försvårar återvinningsprocessen. Så det finns många aspekter att väga in, säger hon. Det gäller att skapa en bra helhet där alla delar vägs in.

Anna-Lena Kroon, ACG Accent

Hållbarhetsfrågor är viktigt

Ett annat företag som också sitter med i Miljögruppen är outdoorföretaget Houdini som är välkänt för sin starka hållbarhetsprofil.

– För oss är det viktigt att vara med i Miljögruppen. Här kan vi träffa personer från andra företag och utbyta kunskap och erfarenheter, till exempel produktions- och kemikaliefrågor eller annat som är på gång. Jag tror också att det många gånger kan vara lite ensamt att jobba med hållbarhets- och miljöfrågor på ett företag vilket också gör Miljögruppen till en bra träffpunkt för diskussioner och funderingar, säger Malin Wetterborg, ansvarig för materialutveckling på Houdini Sportswear.

Houdini har nyligen öppnat en pop-up-butik i centrala Stockholm med enbart second hand-produkter.

– Det är riktigt kul och butiken lyfter fram vårt arbete med återanvändning och second hand på ett bra sätt. För oss på Houdini är hållbarhetsfrågor centralt i allt vi gör. Det tror jag också är en viktig del i vår framgång. Vi tänker på hållbarhet redan från starten i designen av en ny produkt, till exempel hur den på bästa sätt ska kunna återvinnas och användas så länge som möjligt, berättar Malin Wetterborg.

Malin Wetterborg, ansvarig för materialutveckling på Houdini Sportswear

Möten även i Stockholm

TEKO:s Miljögrupp fortsätter att växa och det märks att hållbarhetsfrågor är något som engagerar medlemsföretagen. Sedan 2019 arrangerar TEKO även miljögruppsmöten i Stockholm vilket varit uppskattat.

– Det är verkligen kul att även kunna erbjuda möten i Stockholm. Det ger fler företag möjlighet att delta. Det går ju även att vara med på Skype vilket är bra, säger Weronika Rehnby.

Ett annat företag som tar vara på möjligheterna med Miljögruppen är den stora e-handelsaktören Ellos Group där Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom ingår.

– Det är alltid bra information i TEKO:s Miljögrupp med olika nyheter och lagkrav som diskuteras. Det ger oss en bra överblick av vad som händer inom miljö- och hållbarhetsområdet. Sedan är det alltid inspirerande med de inbjudna gästerna som brukar prata på mötena. Det ger möjligheter att ställa frågor och diskutera på ett avslappnat sätt, säger Viktor Lundmark, kvalitetskoordinator inom hållbarhet hos Ellos Group.

Ellos Group har ett mycket brett sortiment inom både mode och heminredning. Arbetet med hållbarhet är ständigt aktuellt i företaget, inte minst vad gäller materialval inom de olika produktkategorierna.

– Som en stor e-handelsaktör tittar vi ständigt på vilka mer hållbara material som vi vill arbeta med framöver. Dessutom jobbar vi just nu på att bli ännu mer transparenta vad gäller vår leverantörskedja vilket är väldigt viktigt i kontakten med kunderna, berättar Viktor Lundmark.

Viktor Lundmark, kvalitetskoordinator inom hållbarhet hos Ellos Group

Beredningsgruppen – med fokus på textilproduktion

Förutom Miljögruppen finns även Beredningsgruppen hos TEKO som fokuserar på våta textilprocesser som t ex färgning och andra produktionsrelaterade frågor. Beredningsgruppen har under det gångna året bland annat bidragit med information till EU:s BREF-process för en hållbar textilproduktion genom att delta i Naturvårdsverkets arbetsgrupp. I den speciella Beredningsgruppen diskuteras produktionsfrågor och deltagarna delar generöst med sig av erfarenheter inom miljöområdet.

– Beredningsgruppen är TEKO:s ursprungliga miljö- och energigrupp, som förutom att vara en mindre grupp för produktionsrelaterade frågor också ingår i Miljögruppen, vilket gör att företag med egen produktion träffar företag som inte har egen produktion vilket ger intressanta diskussioner och utbyte av kunskap vilket är väldigt kul, säger Weronika Rehnby.

Hon ser positivt på det ökade intresset för Miljögruppen och området som helhet.

– Det är viktigt för företagen att hålla sig uppdaterade, men också viktigt att träffa andra inom branschen som kanske står inför samma utmaningar. Tillsammans kan vi ju hjälpa varandra, avslutar hon.

Läs mer om TEKO:s hållbarhetsarbete här

Vill ert företag vara med i TEKO:s miljögrupp? Kontakta Weronika Rehnby via mejl: [email protected]

Weronika Rehnby, Textil- och miljöexpert och Anna Olsson, projektledare