Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Londré Textiles i stark tillväxt

Londré Textiles i stark tillväxt

För tre år sedan fusionerades de båda textilbaserade företagen Londréhatten och Götex Design till ett gemensamt bolag: Londré Textiles. Roland Londré, VD och delägare säger till teko,se:
– Nu har vi en flexiblare organisation, ännu större kunnande inom mode, profilkläder och accessoarer. Det har gjort oss mer intressanta som leverantör. Scarfs och kepsar är de två accessoarer som säljer mest just nu.

Det nyfusionerade bolaget, som är en av Sveriges ledande leverantörer av textilbaserade accessoarer, gjorde ”All time high” redan det andra verksamhetsåret. Roland Londré förklarar varför:

– Det var exceptionellt. Vi ökade omsättningen från 108 miljoner kronor 2014 till 117 miljoner kronor 2015 tack vare att vi kunde leverera rätt modeprodukter vid rätt tidpunkt till några av våra kedjekunder. Bland kunderna återfinns beklädnadsfackhandelskedjor, distanshandel, e-handelsföretag, profilklädeshandeln och unika varumärken. Vår affärsidé är att vara en totalleverantör som hanterar design, produkt, kvalitetssäkring, CSR och även logistik om så önskas. Plus resor över hela världen för att uppdatera och hitta nya modetrender.

Långsiktiga relationer med leverantörer

Det var 1962 som Roland Londrés föräldrar grundade Londréhatten i Borås. Då tillverkade bolaget hattar, mössor och halsdukar. Numera sker tillverkningen främst i Kina. Roland Londré igen:

– Vi har odlat långsiktiga relationer och har bra kontroll över de fabriker vi anlitar i Kina – i vissa fall har vi samarbetat i över 20 år. Under det senaste halvåret har vi haft en medarbetare stationerad i Kina som enbart jobbat med CSR-frågorna. Det handlar om att följa upp lika delar etik, miljö och socialt företagsansvar hos våra tillverkare. Kineserna menar att de har fina fabriker, att det är välorganiserat och att de anställda har det bra. Men vi vill skynda på processen ytterligare.

– Våra kunder vill veta hur det står till i våra fabriker. Därför genomför vi egna kundresor till Kina. Där kan de själva konstatera att det skett stora framsteg när det gäller CSR-frågorna.

Den framtida tillväxten för bolaget handlar främst om att öka försäljningen på redan befintliga marknader i Norden. Men Roland Londré är inte främmande för att gå in på en ny marknad nere på kontinenten. Men där är man inte ännu.

Hållbarhet och kemikalier är viktigt

Londré Textiles är medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative) sedan 2004. Genom medlemskapet i BSCI verkar bolaget för bättre arbetsförhållanden och villkor inom produktionsleden.

Londré Textiles är medlemmar i Kemikaliegruppen som samordnas av Swerea IVF. Det är en kunskapsplattform där medlemsföretagen aktivt diskuterar och utbyter erfarenheter kring kemikalier och dess påverkan på både miljön och människan.
– Vårt fokus ligger bland annat på förordningen inom EU kallad REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) som trädde i kraft 1 juni 2007, säger Roland Londré.

Londré Textiles, som ägs av Roland Londré och Erik Dahlberg, är medlemmar i TEKO.