Anmälan av allvarliga tillbud kopplat till covid-19 upphör att gälla i april