Ändrad åldersgräns för deltidspensionspremie och kollektivavtalsregler