Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Handelsnytt

Handelsnytt

Handelsnytt TEKO

Även mitt i sommaren händer mycket nytt inom tull och handel – vi sammanfattar nedan de viktigaste nyheterna som rör textilbranschen. För frågor och mer information, kontakta oss på info@teko.se

Frihandelsavtal mellan EU och Vietnam

30e juni undertecknades ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam. Det innebär att nästan alla tullar kommer att försvinna och ett gemensamt system för produktkrav och standardisering. Frihandelsavtalet innehåller också ett hållbarhetskapitel som bland annat innehåller krav på mänskliga rättigheter och implementering av miljöavtal.

Ett steg närmare frihandelsavtal mellan EU och Mercosur

Mercosur eller den Sydliga gemensamma marknaden, är en tullunion bestående av Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela. EU och Mercosur beslutade gemensamt i juni att slutförhandla innehållet i ett framtida frihandelsavtal – avtalet skulle bli det största som EU tecknat. När avtalet kan vara färdigt och sedan godkänt är oklart, men det rör sig om ett par år. Ett avtal skulle underlätta för svenska företag att etablera sig på en starkt växande marknad med 260 miljoner konsumenter, men också öka möjligheterna att delta i offentliga upphandlingar.

Handelshinder med Indien?

Kommerskollegium har fått i uppdrag av Regeringskansliet att kartlägga svenska företags närvaro och aktiviteter i Indien. Om ditt företag har stött på några handelshinder i Indien får ni gärna meddela detta, antingen till TEKO så vidarebefordrar vi eller direkt till Kommerskollegium på henrik.isakson@kommers.se

Större fokus på handel hos EU

Finland har ordförandeskapet inom EU för det andra halvåret 2019. Som en följd av ökande handelskonflikter, till exempel den mellan USA och Kina, och protektionism har Finland därför valt att fokusera på handelsfrämjande under sitt ordförandeskap. Man ska bland annat jobba för att EU driver på arbetet med modernisering av WTO. Viktiga punkter under halvåret kommer också vara implementering av hållbarhetskapitlen i EU:s frihandelsavtal och fortsatta diskussioner kring handel och investeringar med USA och Kina. Finland har också valt att lägga stort fokus på mänskliga rättigheter vilket säkert kommer att märkas närmaste halvåret.

Brexit

Brexitförhandlingarna tog ett nytt uppehåll då premiärminister Theresa May avgick. Just nu pågår processen för att välja hennes efterträdare och beslut kommer att fattas 23/7. Efter det kvarstår tre månader till Storbritannien måste ha lämnat EU och hur utträdet kommer att se ut är fortfarande mycket oklart. TEKO fortsätter förstås att följa utvecklingen noggrant. Tips och råd kring hur företag kan förbereda sig inför Brexit finns https://www.teko.se/handel/brexit/ och medlemmar är förstås välkomna att kontakta oss.

Delegationsresa till Köpenhamn

Business Sweden bjuder in små och medelstora företag till en delegationsresa till Köpenhamn 16–18 september. Besöket sammanfaller med Dansk Industris (danska motsvarigheten till Svenskt näringsliv) årsmöte samt besök av både det svenska kronprinsessparet och det danska kronprinsparet. Tvådagarsprogrammet kommer fokusera på synergierna på den svensk-danska marknaden och omställning till ett grönt samhälle, The Green Transition. Delegationen kommer bland annat besöka UN City för att diskutera hållbarhetsmålen och intressanta innovationsprojekt. Kontakta TEKO för program och mer information!