Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

EU:s nya dataskyddsförordning påverkar alla företag

EU:s nya dataskyddsförordning påverkar alla företag

Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning att börja gälla i EU:s alla medlemsländer. Den kommer att gälla direkt och ersätter nationella regler som till exempel Personuppgiftslagen i Sverige. Förordningen kan komma att få stora konsekvenser för alla typer av företag som samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter. Företag bör redan nu börja titta på hur de hanterar personuppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen stärker personskyddet väsentligt, vilket samtidigt innebär att de företag och aktörer som bryter mot reglerna kan få kännbara sanktioner. Det högsta vitet som kan utdelas är upp till 20 miljoner euro eller motsvarande fyra procent av årsomsättningen för hela koncernen.

Många företag har uppgifter om privatpersoner lagrade i databaser och i egna system. Den nya lagen ställer krav på att företagen kan garantera integriteten för kunder. Personuppgifter enligt lagen sträcker sig längre än bara en bild, namn och adress. Det kan också vara IP-adress på nätet, en e-postadress till ett företag eller gps-positioner som visar var en person befinner sig.

Datainspektionens film om den nya lagen

 

Ladda ner och läs

Datainspektionens informationsfolder beskriver hur företag kan förbereda sig för den nya lagen. Ladda ner den här.

Mer information

Datainspektionens webb hittar du mer information kring den nya lagen.

Läs även Teknikföretagens information om dataskyddsförordningen.