vad innebär Brexit

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/brexit-vad-innebar-det-nya-avtalet/

Brexit – vad innebär det nya avtalet?

Den 24 december 2020 enades EU-kommissionen och den brittiska regeringen om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet börjar tillämpas den 1 januari 2021. De nya förutsättningarna kommer påverka svenska företag med verksamhet...